KARDACZ GROUP KONRAD KARDACZ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wprowadzenie na rynki zagraniczne produktu Pug2Play przez firmę KARDACZ GROUP KONRADKARDACZ

Wprowadzenie na rynki zagraniczne produktu Pug2Play przez firmę KARDACZ GROUP KONRADKARDACZ

Opis projektu:

Firma KARDACZ GROUP KONRAD KARDACZ planując działalność eksportową oraz ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem dystrybucji pakietu Pug2Play. Na pakiet składają się:

 • kioski rozliczeniowe (zwane w dalszej części kioskami),
 • kioski typu redemption,
 • czytniki NFC,
 • aplikacja mobilna, umożliwiający klientom samodzielne rozliczanie się za korzystanie z atrakcji, umiejscowionych w lokalach.

Pakiet ten umożliwia firmom wprowadzenie w lokalach rozrywkowych kompleksowego zestawu umożliwiającego obsługę maszyn typu arcade oraz dostęp do atrakcji, tj. laser tag, kręgle. Pakiet daje także możliwość rozliczenia się za skorzystanie z atrakcji oraz składowania zebranych podczas zabawy punktów, a następnie odebrania za nie nagród. Spośród pięciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie dwa w postaci: Wielkiej Brytanii (Anglia) oraz Holandii. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacje, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym.

Czas trwania projektu: 01.11.2020 – 31.12.2021 r.

W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynku europejskie Wnioskodawca podejmie następujące kroki:

 1. Zakup usługi doradczej, w tym przeważającej mierze zawierającej usługi marketingowe, która pomożewypromować markę na wybranych rynkach. Na usługę będą składać się dwie grupy usług:
 2. doradcze związane z przygotowaniem ekspansji na rynki oraz strategią wejścia i ich analizą rynkowąoraz opracowaniem nowego modelu biznesowego,
 3. marketingowe związane z przygotowaniem na nowe rynki oraz promowaniem produktów na nowychrynkach docelowych.
 4. Misja gospodarcza przeprowadzona w Wielkiej Brytanii (Anglii).
 5. Misja gospodarcza przeprowadzona w Holandii.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Szwecji, Norwegii i Danii.

 

Planowane efekty:

1) pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Wielkiej Brytanii (Anglii) oraz Holandii;

 1. b) zwiększenie przychodów o co najmniej o 30% w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu;;
 2. c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze

międzynarodowym;

 1. d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na zwiększenie wolumenu sprzedaży pakietu Pug2Play,
 2. e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki

Wartość projektu: 789 965,47 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 545 911,09 PLN

Copyright 2021 Pug2Play