Aplikacja do obsługi przejazdów

Projekt aplikacji dla kierowców do sprawnej obsługi przejazdów z Olsztyna na lotniska w Gdańsku i Warszawie.
Priorytetem dla kierowców RBUS, była łatwość użycia aplikacji.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na jak najmniejszą ilość ruchów które musi wykonać kierowca oraz na intuicyjność wszystkich procesów.
Najważniejszymi funkcjonalnościami aplikacji są usystematyzowanie przejazdów oraz ewidencja pasażerów.

Podczas projektowania szczególnie skupialiśmy się na tym by przyciski były odpowiednio duże, oraz by najważniejsze informacje były łatwo dostępne. Dzięki aplikacji Rbus kierowca może bardzo łatwo stwierdzić którzy pasażerowie są na pokładzie. Aplikacja pozwala też stwierdzić którzy  pasażerowie opłacili już przejazd a którzy jeszcze muszą to zrobić.

Z aplikacją Rbus kierowca posiada wszystkie niezbędne informacje o przejeździe i pasażerach w jednym miejscu.